Gå til innhold

Vil du ta ansvar for egen helse?

Publisert i Hamar Arbeiderblad 20.04.2012

Psykolog Anna-Lena Grønland viser stor interesse for meg og kurset Lightning Process (LP). Det er flott, men kildegrunnlaget er mangelfullt, så jeg utdyper med glede.

Hva er LP? Et kurs over tre dager med undervisning i enkel psykologi, enkel fysiologi og konkrete praktiske øvelser for å påvirke blant annet egne tankemønstre. Hensikten er å vise deltakerne i hvilken grad de kan ta aktive valg hver dag. Tanker og følelser kan føre til fysiologiske reaksjoner og dermed bidra til å bedre helse og livskvalitet. Kurset er opplæring i en metode, der deltakerne selv må gjøre øvelsene i etterkant. Mental og fysisk trening forutsetter en ting: repetisjoner over tid.

Hvordan er langtidseffekten? Vi gjorde et kvalitetssikringstiltak gjennom selvrapportering fra 226 deltakere allerede i 2008. Disse deltakerne ble kontaktet av eksterne personer 4 måneder og 14 måneder i etterkant av kurs. 196 personer valgte å delta i undersøkelsen. De ble spurt om livskvalitet på en skala fra 1-10 hvor 10 er optimalt. Gjennomsnittet var 3 ved kursstart og drøye 7 etter 4 måneder og 14 måneder. Deltakerne ble også spurt om hvor fornøyd de var med kurs og instruktør. 9 av 10 anbefalte fortsatt kurset etter 14 mnd.

Hva slags kvalitetskontroll finnes? LP-instruktører er pålagt kontinuerlig profesjonell utvikling (CPD) innenfor faste rammer, men jeg har også med leger, psykologer, psykiatere eller andre spesialister som observatører. Dette for å sikre at informasjonen som gis holder høy standard og ikke strider i mot relevant fagkunnskap.

Hva skjer på kurset? Vi lærer å oppdage automatiske tanker og forstå kroppens signaler, samtidig som vi lærer å unngå å fortolke symptomer og få hjernen til å slutte å produsere feilsignaler. Noen ganger kan vi tro vi er sultne, mens kroppen egentlig er tørst. Det kan føles riktig å bli liggende med ryggsmerter, mens kroppen har best av bevegelse. Og det kan være ubehagelig å kjenne hjertet banke, mens det faktisk er en forutsetning for liv. Målet er å slutte å stresse med fysiske signaler og leve i en god balanse, isteden for å overkjøre kroppen, selv om hodet har lyst til å gjøre akkurat det.

Er det et mirakelkurs? Kurset går over tre dager og har en ramme på 12-15 timer. Denne tiden brukes til å tilegne seg kunnskap, sette den i system og få opplæring i metoden. Jobben til deltakerne starter i etterkant. Tilbakefall underveis anses som en naturlig del av læringsprosessen. Enkelte deltakere har behov for opptrening og rekonvalesens.

Må man gjøre LP riktig? Å bruke LP handler om å sette seg selv i en god tilstand. Det finnes ingen riktig eller gal måte å gjøre dette på. Det dreier seg om å endre en sinnstilstand, som er annerledes enn å ta seg sammen å tenke positivt. Det forutsetter jevnlig trening for å bli god, men øvelse gjør mester.

Hva slags oppfølging får man? Evaluering har vist at noen deltakere trenger mer oppfølging i etterkant. I dag blir alle fulgt jevnlig i 6 måneder. Dette er inkludert i kursavgiften. Deltakere som har rapportert om utfordringer ved bruk av metoden har fått tilbud om tette samtaler eller er henvist videre. Dette er selvsagt helt frivillig, og forutsetter at deltakerne tar kontakt slik de blir oppfordret til både på kurset siste dag og under oppfølgingssamtaler. Motivasjon og tro på seg selv er viktig, som ved all annen læring. Hvis man ikke lykkes vil det ligge en mulighet for skuffelse, som kan bli negativt for den selvopplevde helsetilstanden.

Er LP alternativt? NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø,  besluttet nylig at det ikke var aktuelt å være direkte involvert i klinisk forskning på LP. Årsaken var at LP har mange likhetstrekk med veletablert skolemedisin og tilbys innenfor det offentlige helsevesenet. LP kunne derfor ikke klassifiseres entydig som alternativ behandling.

Hvorfor lære LP eller tilsvarende? Vi er allerede ganske godt skolert i både kosthold og fysisk aktivitet. Nyere forskning viser at tankene våre påvirker immunsystemet, som har innflytelse ved en rekke sykdommer. Kunnskap om mentale prosesser blir derfor viktig for opprettholdelse av god helse. Men det å ta ansvar for egen helse betyr ikke det samme som at man er skyld i egne symptomer eller sykdom. Det betyr heller ikke at man må ta ansvaret alene. Det å be om hjelp er en måte å ta ansvar på, og jeg blir alltid glad når deltakere tar kontakt!