Gå til innhold

Mental trening

Innenfor toppidrett er mental trening en sentral del av utøvernes hverdag. Det handler om å styrke eget mentalt immunforsvar og utvikle psykologiske ferdigheter.

Dette er nå tilgjengelig gjennom motivasjonsforedraget «Fra press til prestasjon» eller  stressmestringsseansen «Stopp stress. Skap trivsel» . Slik kan du lære de ansatte å levere og prestere uten stress – men med glede og trivsel i forsetet.

Mental trening innebærer opplæring og utvikling av basisteknikker:

 • Målsetting
 • Styrt oppmerksomhet
 • Kroppsspråk
 • Indre dialog
 • Selvledelse
 • Visualisering
 • Selvtillit

Mental trening innebærer bevisstgjøring om følgende:

 • Virkelighetsoppfatning
 • Tankemønstre
 • Triggere
 • Prestasjonskraft vs perfeksjonisme
 • Offerrolle og ansvar
 • Aktiv selvregulering

Når du skal prestere og levere under press så vil det være avhengig av at du har en forståelse for hvorfor du skal tenke på denne måten og en erfaring i å gjøre det. Du må altså ha kunnskap og bevissthet. Motivasjon og innsatsvilje. Det er derfor vi kaller det trening.

Når du trener opp hjernen din skjer det målbare endringer. Helt konkret så fungerer kommunikasjon mellom hjernecellene ved at de sender signaler gjennom nervekontakter. Ved gjentakende bruk blir det flere slike kontaktpunkter og hver kontakt blir mer solid. Du må derfor aktivt øve på teknikkene.

Det å ha et hode eller en kropp som ikke fungerer optimalt er en tilsvarende form for press og skaper en naturlig, men unyttig usikkerhet. Dermed kan du ha nytte av å lære deg mer om hjernen og hvordan den fungerer, slik at du kan gå fra å være et offer for omstendighetene til å bidra selv. Mental trening er en mulighet til å være med å ta ansvar for egen helse.

Tanker påvirker kroppen og kroppen påvirker tankene. Det å tenke er en aktiv handling, så tankene dine er altså tenkt av deg. Det innebærer gode nyheter. På samme måte som toppidrettsutøvere kan du lære seg å opprettholde fokus, filtrere vekk unødvendig støy og sette deg inn i den sinnstilstanden du trenger å være i for å gjøre den jobben du skal.

Ta kontakt eller book motivasjonsforedraget «Fra press til prestasjon» eller «Stopp stress. Skap trivsel» HER