Gå til innhold

Hvordan forstå smerte?

Det er vondt å ha vondt, men det kan være nyttig å vite at smerte er sammensatt av flere faktorer. Det viktigste av alt; ingen kan kjenne din smerte. Det er en subjektiv opplevelse. Vi skiller mellom akutt smerte og kronisk smerte. Følelser kan gi smerte, men det meste av smerte er satt sammen av en psykologisk og fysiologisk komponent. Denne videoen om hvordan forstå smerte er absolutt verdt å se:

Her følger en oversettelse av teksten:

I dag vet vi at opplevelsen av smerte er signaler som alle produseres i hjernen. Dette er felles for all smerte uansett hvordan den føles og oppleves, enten den er skarp, sterk, svak eller mild og uansett hvor lenge du har hatt den. Du kan ha opplevd smerte i noen uker eller måneder. Akutte smerter med vevsskade som vondt i ryggen eller forstuet ankel er eksempler på slike smerter der du vanligvis oppfordres til å fortsette med dine daglige aktiviteter. Målet med behandlingen av slike smerter er som oftest å få deg tilbake i arbeid eller det virket du hadde før skaden inntraff. Dersom du har opplevd smerter i tre måneder eller mer defineres eller kalles smerten ofte kronisk eller vedvarende. I slike tilfeller skyldes smerten som regel ikke vevsskade.

Hvordan behandle smerte?

Dessverre er det mer komplisert å vite hvordan man skal behandle kroniske smerter. Om vi ser på Australia så er kroniske smerter kjent som et stort og utbredt problem. Undersøkelser viser at 1 av 5 personer har slike smerter. Å oppleve kroniske smerter etter at en skade er leget oppleves som en stor belastning. – Det er noe galt med meg, er det mange som føler og uttaler. Det er problematisk da når helsevesenet er enige om at skader på kroppen vil leges i løpet av 3 til 6 måneder. Når smerten ikke kan spores til en skade kan hjernen likevel fortsette å sende smertesignaler ut gjennom nervesystemet. Dette kan skyldes en rekke faktorer avhengige av kultur, biologi, psykologi, miljø, helse og mer. Denne tilstanden er på grunn av dette veldig kompleks.

For å kunne finne ut hva smerten skyldes og hva du skal gjøre med problemet må du omskolere hjernen og nervesystemet. Det er viktig å se på alle faktorene som påvirker nervesystemet for å finne ut hva det er som forårsaker din opplevelse av smerte. Da er det viktig å gjøre en omfattende analyse for å se på alle forhold som påvirker din situasjon. For å finne ut av dette må du ha en gjennomtenkt og strukturert plan. På denne måten kan du få en fullstendig oversikt for å få med alle de faktorene som spiller inn i din opplevelse av kroniske smerter.

Det første som bør undersøkes er medisinering og medisiner. Disse kan være til hjelp, men bare til en viss grad. Andre prosesser er likevel viktigere å se på når du skal omskolere hjernen. Medisiner kan være til god hjelp for den videre prosessen. Ofte kan medisineringen på sikt reduseres og til slutt elimineres. Mange tenker at en operasjon sikkert kan hjelpe mot kroniske smerter. Dessverre er det slik med komplekse kroniske smerter at det ikke finnes noen enkel operasjon mot dette. Om du vurderer en operasjon er det meget viktig å få belyst alle sider av problemet og da bør du få hjelp fra forskjellige eksperter og institusjoner.

Hva påvirker?

Hvordan påvirker dine tanker og følelser nervesystemet? Smerte har stor innvirkning på humøret ditt og opplevelse av stress. Alle dine følelser sender en masse signaler til hjernen. Heldigvis finnes det måter å takle stress på. Du kan faktisk reduseres stresset og på den måten roe ned nervesystemet. Da vil du føle deg bedre og det kan redusere smertene. Kosthold og livsstil har stor innvirkning på din livskvalitet. Den moderne livsstilen er muligens ikke så bra for livskvaliteten. Hva vi spiser og hvordan vi lever påvirker i stor grad nervesystemet. En smart måte å analysere livsstilen på er å se på de forskjellige faktorene som ernæring, fysisk aktivitet, alkoholforbruk og røyking. Alt dette må være en del av din analyse og plan.

Din egen livshistorie er viktig for å forstå din situasjon. Ta et steg tilbake og se på din egen livssituasjon i det øyeblikket da smertene dukket opp. Mange har opplevd at summen av deres tilstand i forhold til økonomi, jobb, følelser, venner, familie, helse og alle dine engasjementer spiller en viktig rolle for deres tilstand. Å ta tak i de delene av livet som har vært og er svært viktige for ditt liv kan medvirke til å gi deg en dypere forståelse av opphavet til dine kroniske smerter.

Du må ha et bevisst forhold til din fysiske aktivitet og funksjoner. Den aller beste aktiviteten for deg er når du er aktiv uten at hjernen prøver å ”beskytte” deg med smerte. Slik aktivitet vil stimulere deg og kan medvirke til lege skader som i dag gir deg smerte. Din smerte kommer altså fra hjernen og den kan omskoleres. På engelsk heter dette: “Pain comes from the brain and it can be retrained.” Nå må du sette opp en personlig plan. Med en komplett analyse av alt som spiller inn i ditt liv og påvirker deg kan du sette deg nye mål. Dette er din egen personlige plan, men ikke nøl med å be andre om hjelp. Definer dine egne mål tydelig og sett i gang.