Gå til innhold

Hva er stress?

Hva skjer i hjernen og resten av kroppen din når du blir stresset?

Jeg jobber med stress i ordets videste forstand, basert på definisjonen til Dr. Hans Selye, også kjent som stressteoriens far. Når jeg bruker ordet stress mener jeg alt som kroppen vår reagerer på ved å aktivere det fysiske beredskapssystemet. Det kan være fysiske belastninger slik som infeksjoner eller operasjoner, men det kan også være ulykker eller smerter og andre ytre belastninger. Stress kan også være mentale belastninger slik som trusler, traumer, eksamen og diagnoser.

For kroppen vår spiller det ingen rolle om stresset er forårsaket av fysiske eller mentale belastninger. Den fysiske beredskapsresponsen aktiveres på omtrent samme måte uansett årsak. På fagspråk kalles responsen «fight or flight«, og det er en livsnødvendig og ønsket respons. Ved langvarig stress vil derimot hele kroppen påvirkes og utskillelsen av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol vil over tid kunne føre til plagsomme symptomer på konsentrasjonen, hukommelse, søvn, fordøyelse og immunsystem. Jobben min er å lære bort hvordan du selv kan dempe kroppens fysiske beredskapsrespons ved hjelp av tanker og følelser.

Destruktiv spiral?

Enkelte har erfart at de ble syke av en ytre belastning slik som virus, bakterier, operasjon, vaksine, fødsel eller liknende. Symptomene var enten unormalt kraftige eller varte unormalt lenge. Etterhvert begynte de, naturlig nok, å bekymre seg for om de noen gang kom til å bli bra. Dette skapte en vedvarende fysiologisk aktivering av stress og påfølgende symptomer. De gikk til legen med plagene, og han eller hun gjorde sitt beste, men de ble ikke bedre. Det skapte en indre uro eller usikkerhet sammen med frustrasjon og fortvilelse. Den ubevisste bekymringen og den fysiske stressaktiveringen vedvarte. Etterhvert havnet de kanskje hos en spesialist, som også gjorde så godt han eller hun kunne, men symptomene forsvant ikke. Dermed ble den ubevisste bekymringen og frustrasjonen vedlikeholdt og den fysiske stressaktiveringen ble opprettholdt sammen med de plagsomme symptomene. De havnet uforskyldt og ubevisst inn i en destruktiv spiral.