Gå til innhold

Tjenester

Person- og organisasjonsutvikling gjennom foredrag, kurs og rådgiving. Arbeidsformen er undervisning og individuelle samtaler. Det er mulig å få bistand i forhold til arbeidsmiljø og sykefravær og jeg har gode referanser på å snu langvarige konflikter og fastlåste situasjoner.

Den som har gode relasjoner og et ryddig hode presterer best.

Motivasjonsforedrag Skal dere ha et arrangement med faglig påfyll og ønsker en tankevekkende og humoristisk åpning eller avslutning? Foredraget inspirerer til å rydde i eget hode og fungerer som et empatisk spark bak som minner tilhørerne på at de alltid har et VALG. Les mer HER 

  • Stressmestringsseminar Ønsker du å gi de ansatte kunnskap om hvordan de kan rydde i eget hode for å håndtere en utfordrende hverdag? Vil du gi dem tilgang til mer forståelse av hvordan de kan prestere bedre selv om de har stress på arbeidsplassen? Seansen har foredragsform og varer i 3 timer. Les mer HER 
  • Gruppeveiledning: Noen ønsker veiledning for å håndtere ulike relasjoner eller rydde i eget hode i etterkant av stressmestringskurset.
  • Workshop: Hvordan vi omgås og hva slags relasjoner vi skaper, danner grunnlag for om vi lykkes eller ei. Nyere forskning viser at bedrifter som har ansatte som samarbeider godt får størst suksess. Jeg holder workshop for å motivere til økt samarbeid og gjensidighet som kan danne grunnlag for utvikling av en ønsket giverkultur.
  • Individuell veiledning: Noen ønsker veiledning og mental trening underveis i egen prosess for å utfordre egne tanker og overbevisninger eller som støttefaktor.
  • Lightning Process-kurs: For de som ønsker å tilegne seg kunnskap og verktøy for bli bedre på selvledelse, jobbe med stress eller gripe fatt i egne utfordringer gjennom å lære hvordan man kan regulere tanker, følelser eller atferd. Les mer HER
  • Lederutvikling: Selvledelse; hvordan regulere deg selv slik at du kan prestere best mulig? Hvordan bruke deg selv som verktøy i møte med andre? Du har mer makt enn du tror. Jeg viser deg hvordan du kan gjøre dette på en nyttig måte. Jeg megler også ved konflikt og samarbeider med ledere som ønsker en å sparre med.
  • Alt arbeid er basert på vitenskapelig kunnskap om ledelse og ledereffektivitet. Hvilke idealer bør vi måle ledere mot? Individuell kartlegging er utgangspunkt for lederutvikling, og handler om endring av personen. Kjernen er å endre mennesker gjennom relasjoner og dialoger.