Gå til innhold

Erfaringsformidling

Jeg er opptatt av åpenhet og å dele på kunnskap og erfaring og jobber derfor aktivt med forebygging.

Ved hjelp av enkle grep er det mulig å være med å ta ansvar for egen helse og eget liv. Det er på tide å innlemme kunnskapen som en del av helsevesenet og ikke minst – innen den obligatoriske skoleundervisningen.

Jeg driver derfor med oppsøkende virksomhet for å opplyse og bistå. Jeg er drevet av idealisme og har et sterkt engasjement for god folkehelse. Informasjonsarbeid ved oppsøkende og inkluderende virksomhet har vært en sentral del av mitt arbeide siden 2008. Jeg møter fastleger, politikere, skoleledere og andre relevante offentlige aktørerer.

Jeg holder foredrag på forespørsel på rehabiliteringsinstitusjoner, på sykehus eller for helsepersonell og andre som jobber med mennesker. Der deler jeg på kunnskap og teori om sammenhengen mellom hjerne og kropp og stressmestring. Erfaringer, samt kilder og referanser, deles med glede. Jeg har blant annet holdt foredrag her:

 • Rikshospitalet
 • Ullevål sykehus
 • NTNU – medisinerstudentene
 • Ulike legesentre
 • Psykologkontor
 • RBUP
 • Martina Hansens hospital
 • Volvat
 • Universitetssykehuset i Tromsø
 • Infora kompetansesenter
 • Kiropraktorforening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Naturopatforbundet
 • Bærum kommune
 • Catosenteret
 • Sølvskottberget
 • Jeløya kurbad
 • Kreftforeningen
 • Oslo Katedralskoles, psykiske dager.

Jeg holder egne foredrag som jeg kaller erfaringsformidling for helsepersonell eller andre som ønsker dette, fordi jeg er opptatt av å forebygge. Det er nemlig enklere enn å reparere. Mange vil ha glede av å vite i hvilken grad de selv kan ta enda mer ansvar for egen helse. Dette er mulig ved  å være bevisst på at helse er mer enn kosthold og fysisk aktivitet. Siden 2008 har jeg veiledet omtrent tusen personer og flere hundre unge mennesker slik at de skal kunne prestere og levere det de ønsker uavhengig av omstendighetene.