Gå til innhold

Fakta

Hva er Lightning Process?
Lightning Process er et mentalt treningsprogram over tre sammenhengende dager. Denne tiden skal brukes til å tilegne seg kunnskap, sette den i system og få opplæring i en metode.

Hva skjer på kurset?
Du får undervisning i mentale strategier og atferdsstrategier og opplæring i mentale basisteknikker.

Hva inneholder kurset?
Undervisning i enkel positiv psykologi og basal stressfysiologi og opplæring i en treningsmetode for å lære deg å påvirke blant annet automatiserte og ubevisste tankemønstre og regulere automatiske kroppslige reflekser.

Du lærer hvordan du kan trene opp positive tankemønstre, og skru av og på kroppslig stressaktivering. Hensikten er å vise i hvilken grad du kan være med å ta aktive valg hver dag.

Grunntanken i kurset bygger blant annet på positiv psykologi, men det er ikke det samme som å bare tenke positivt. Tanker kan føre til fysiologiske reaksjoner og påvirke deg fysisk og psykisk. Fagfolk har sammenlignet deler av kursinnholdet med grunntanker og metoder innen kognitiv terapi.

Hva skjer i etterkant av kurset?
Deltakerne har tilgang til veiledning i bruk av metoden i en periode i etterkant av kurset.

Må man gjøre metoden riktig? Å bruke «prosessen» handler om å lære å sette seg selv i en god sinnstilstand. Det finnes ingen riktig eller feil måte å gjøre dette på. Det handler om gå fra en tilstand til en annen, som er noe helt annet enn å ta seg sammen å tenke positivt.

Kan jeg snakke om kurset? Kursmaterialet har en opphavsrettsbeskyttelse for å forhindre reproduksjon, men det er selvsagt lov å dele erfaringer både underveis og i etterkant av kurset. Informasjon fra andre deltakere på kurset er naturlig nok taushetsbelagt.

Vi anbefaler ikke kursdeltakere å trene andre i metoden på samme måte som man ikke kvalifiserer til å undervise i dykking selv om man har tatt dykkersertifikat. I etterkant av kurset oppfordrer jeg deltakerne til å fokusere på relasjoner som vil hjelpe til å opprettholde motivasjonen.

Kan man stille spørsmål på kurset?
Underveis i kurset vil alle spørsmål bli besvart etter beste evne, og det er lurt å spørre om det du lurer på.

Hva slags oppfølging får man?
Du har tilgang på oppfølgingssamtaler i opp til 6 måneder etter kurs, for veiledning i forhold til bruk av metoden. Dette skjer vanligvis per telefon, og er inkludert i kursavgiften.

Hva hvis jeg ikke får til å bruke metoden i etterkant av kurs? En viktig del av kurset skjer på den tredje dagen. Da oppfordres deltakerne til å ta kontakt med instruktøren hvis de ønsker veiledning i å bruke metoden.

Hva slags kvalitetskontroll finnes? LP-instruktører er underlagt en intern kvalitetskontroll. Dette er for å sikre at informasjonen som gis holder høy standard og ikke strider mot relevant fagkunnskap.