Gå til innhold

Hvordan lærer hjernen?

Hjernen din har omtrent hundre milliarder hjerneceller. De kommuniserer gjennom det som kalles for synapser eller nervekontakter. Hver gang hjernecellene kobler seg sammen så gir de deg muligheten til å lære å gjøre nye ting. Hemmeligheten ligger i hva du tenker og en nøkkel kan være mental trening.

Da du for første gang lærte å gå koblet en gruppe hjerneceller seg sammen og begynte å kommunisere. Hjernecellene dannet et slags nettverk og det nettverket tok over ansvaret for din gåing. På begynnelsen var ikke koblingene så solide og dermed gikk du litt ustøtt. Etterhvert som koblingene lærte å kommunisere bedre begynte du å gå mer støtt, til du nå kan gå helt stødig.

Med en gang hjernecellene er blitt vant til å være sammen så gjør de dette automatisk, så du ikke trenger å tenke på prosessen med å gå i det hele tatt. Det blir automatisert ubevisst atferd. Det er det samme når du lærer deg å sykle eller kjøre bil. På begynnelsen må du tenke over hvordan du skal gjøre det, men etter hvert trenger du ikke tenke på det i det hele tatt. Nettverkene i hjernen din tar over. Alt du gjør, sier, tenker og føler fungerer slik.

Nå kommer den viktige delen. Hver tanke er koblet til en gruppe hjerneceller som former et slags nettverk. Men hjernen stiller ikke spørsmål om det du tenker er sant eller ei, den tar bare i mot beskjed. Så hvis du tenker at du ikke kan gjøre noe, så vil en gruppe hjerneceller slå seg sammen og så vil du oppdage at du faktisk ikke kan gjøre det.

I de første årene av livet ditt, så er hjernecellene veldig ivrige og tar i mot beskjeder som andre mennesker sier. For eksempel kan noen ha sagt at du var dum, og så gikk hjernecellene dine til arbeid som om det var sant, noe det ikke er. For hjernen din er ikke dum, så du kan derfor selvsagt ikke være dum.

Du kan lære hva som helst ved å erstatte et hvilket som helst nettverk med hjerneceller med et annet. 

Klar for å gjøre en innsats?

Teksten er et omskrevet utdrag fra en tidligere publisert video fra Thinkology.