Gå til innhold

ME, XMRV og LP

Publisert i Aftenposten 30.10.2010

Gilje er bekymret for virus, ME og Lightning Process (LP). Det er på tide å nyansere bildet.

Gilje har vært på LP-kurs, men har misforstått alvorlig. Vi kurerer verken ME eller annet. Ingen har skyld i egen tilstand eller skaper egne symptomer. Metoden er ikke hemmelig, men meningsløs uten riktig kontekst. Kurset omhandler sammenhengen mellom tanker og fysiologi.

Gilje vet ikke hva ME er. Det gjør heller ikke vi eller noen innen helsevesenet. Det finnes ingen test for å påvise ME. Det er en diagnose basert på en sykehistorie og et symptombilde.
Vi jobber med personer som har fysiske plager der konsentrasjon og hukommelse, fordøyelse, søvn og immunsystem er påvirket. Kurset er undervisning i enkel psykologi, enkel fysiologi, sammenhengen mellom disse og opplæring i en praktisk konkret metode for å påvirke dette.

Vår deltakerevaluering av 226 klienter tilsier at mer enn 90 prosent øker sin livskvalitet betydelig. I dag har vi kurset omtrent femten hundre mennesker. De har alle fått samme mulighet, men samtaler har vist oss at enkelte trenger mer oppfølging. Det er vi ydmyke for. 
For noen uker siden kurset jeg en av landets aller sykeste pasienter med ME-diagnose og påvist XMRV virus. Han hadde vært sengeliggende i 4 ½ år uten å ta til seg næring på egen hånd. Første dag spiste vi pizza sammen. Andre dagen kom han seg opp av sengen og ut av huset. Etter 5 døgn trakk han selv ut sonden (matslangen) og ropte: FREMAD!