Gå til innhold

Felles mål for ME-pasienter!

Publisert i Nordlys 18.06.2010

Unn-Elin Andreassen avlegger meg og mitt foredrag om The Lightning Process (LP) på UNNs ME-konferanse en visitt i Nordlys 24 mai. Hun klarer dermed å sette ME på dagsorden og belyse noe som mange er opptatt av. Det er veldig bra!

Vi i Aktiv Prosess anser ME, som en fysisk tilstand der kognitiv funksjon, fordøyelse, søvn og immunsystem er påvirket. Dette kan i dag påvises ved tester blant annet på Rikshospitalet. Tilstanden ser ut til å bli utløst av en rekke ulike faktorer i varierende kombinasjon. LP er ikke mirakuløs helbredelse, men opplæring i en metode den enkelte deltaker kan benytte for å få kontroll over stressreaksjoner i kroppen, som igjen spiller en rolle i en fysisk sykdomstilstand.
Helsevesenet har i flere år vært ute av stand til å hjelpe en stor gruppe pasienter. Gjennom 4 års sykdomsforløp har jeg selv vært en av de mange fortvilede ME-pasienter som har forsøkt alt for å få tilbake liv og helse. Min vei inn og ut av ME har jeg skrevet om i boken ”Vekk meg når det er over”. Royalty fra boken går til Leger uten Grenser.

Prosessen snudde tilstanden for meg og jeg er fortsatt frisk, tre år senere. Det var ikke en strak kurve opp i etterkant av kurset. Jeg gikk i grøfta flere ganger og hadde runder med tvil, usikkerhet, ME-symptomer og frykt for å bli syk igjen. Jeg følte at prosessen ikke virket og jeg var redd det var noe annerledes med meg. Hardt arbeid førte meg likevel i mål. Hvis noen skulle være i tvil, jeg ville heller vært uten 4 år med ME, og fortsatt i jobben som journalist, enn å miste denne tiden og være instruktør i LP.

I dag har jeg ett godt liv. Det samme ser vi hos omtrent nitti prosent av de mer enn tusen deltakerne Aktiv Prosess har hatt på kurs. Nitti prosent av barna er tilbake på skolen. Resultatene er basert på en evaluering hos oss 4 måneder og 12 måneder i etterkant av gjennomført kurs. Tallmaterialet forteller oss at ikke alle lykkes og samtaler har vist oss at noen har behov for mer oppfølging. Vi er ydmyke for dette og vil fra høsten 2010 tilby enda mer oppfølging for våre deltakere.

Til tross for resultatene fra Aktiv Prosess, og min egen erfaring, er jeg åpen for at det også finnes andre veier tilbake til et friskt liv. Treningsmetoden passer ikke for alle, og vi ønsker selvfølgelig at de som ikke er egnet for kurset får det tilbudet som vil være best for dem. Vi applauderer derfor all forskning på denne pasientgruppen og spesielt forskning på LP, nå som metoden har vist seg å hjelpe svært mange. I Aktiv Prosess takker vi ja til samarbeid med skolemedisinske miljøer.

Personlig har jeg sett flere hundre deltakere som faller innenfor ovennevnte. I medisinsk faglitteratur har det siden arbeidet til Selye på 1930-tallet vært anerkjent at immunsystemet er undertrykket ved vedvarende stress. Hvis denne responsen kan reduseres til mer normale nivåer, som er en av intensjonene til LP, så skulle dette få en positiv effekt på immunsystemet. Basert på dette så kan en person bruke prosessen til å redusere kroppens stressnivå, som igjen skulle kunne styrke det generelle immunsystemet. Hvis deres helsemessige utfordringer henger sammen med en immunologisk dysfunksjon, så er det rimelig å anta at det vil ha en fordelaktig effekt og bidra til bedret helse.

Kurset har derimot ingen effekt eller hensikt dersom ikke den enkelte deltaker er motivert eller fokusert på å stoppe tankemønstre og reaksjoner som medvirker i et sykdomsbilde. Det vil derfor være nytteløst å innføre LP for den gruppe personer som ikke selv velger dette. Hos Aktiv Prosess er vi tydelige på at dette er et treningsprogram som deltakerne selv må utøve. De som blir avvist får oppgaver som vil kunne hjelpe de til å bli så klare som de trenger å være for å ha fullt utbytte fra kurset. Totalt avviser vi omtrent 5 prosent av søkerne. På spørsmål om man kan bli syk igjen, er svaret at hvis man slutter å bruke prosessen vil man kunne gå tilbake til den opprinnelige tilstanden. Da er det viktig å ta kontakt med instruktøren for å komme tilbake på sporet.

Prisen på et kurs hos oss ligger på 15.000 kroner. Det tilsvarer omtrent tusen kroner timen per deltaker og ligger på samme nivå som annen coaching. Oppfølging i gruppe har en pris på tusen kroner for en fire-fem timers seanse.

Gjennom å delta på ME-konferansen UNN arrangerer i Tromsø i oktober ønsker jeg å medvirke til ytterligere dialog og samspill mellom helsevesenet og oss som jobber med prosessen med formål å kunne hjelpe mennesker i en fortvilet situasjon. I mine øyne er det kun denne dialogen som kan kvalitetssikre tilbudet helsevesenet gir ME pasienter. Unn-Elin Andreassen – og andre som måtte ønske det, er hjertelig velkommen til å lære mer om prosessen og sette seg inn i vår informasjon om hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre for de som har fått diagnosen ME eller har andre utmattelsestilstander. Vi ønsker dialog og samarbeid mot et felles mål; en frisk hverdag for alle ME-pasientene!