Gå til innhold

Mental trening

Innenfor toppidrett er mental trening en sentral del av utøvernes hverdag. Det handler om å styrke sitt eget mentale immunforsvar og utvikle psykologiske ferdigheter. På den måten kan en idrettsutøver yte godt under trening og prestere best i konkurranser.

Mental trening innebærer opplæring og utvikling av basisteknikker:

 1. Målsetting
 2. Styrt oppmerksomhet
 3. Kroppsspråk
 4. Indre dialog
 5. Selvledelse
 6. Visualisering
 7. Selvtillit

Mental trening innebærer bevisstgjøring om følgende:

 1. Virkelighetsoppfatning
 2. Tankemønstre
 3. Triggere
 4. Prestasjonskraft vs perfeksjonisme
 5. Offerrolle og ansvar
 6. Aktiv selvregulering

Når man skal prestere og levere under press så vil det være avhengig av at man har en forståelse for hvorfor man skal tenke på denne måten og en erfaring i å gjøre det. Du må altså ha kunnskap og bevissthet. Motivasjon og innsatsvilje. Det er derfor vi kaller det trening.

Når du trener opp hjernen din skjer det målbare endringer. Ny norsk forskning viser en økt tykkelse på hjernebarken ved hjelp av et intensivt treningsprogram. Helt konkret så  virker hjernen ved at nervecellene sender signaler gjennom nervekontakter. Ved aktiv bruk blir det flere slike kontaktpunkter og hver kontakt blir mer solid.

Du må derfor aktivt øve på teknikkene.

Det å ha et hode eller en kropp som ikke fungerer optimalt er en tilsvarende form for press og skaper en naturlig, men unyttig usikkerhet. Dermed har du et behov for å lære deg mer om hjernen og hvordan den fungerer, slik at du kan gå fra å være et offer for omstendighetene til å aktivt bidra selv. Mental trening er en mulighet for deg til å være med å ta ansvar for egen helse.

Tanker påvirker kroppen og kroppen påvirker tankene. Det å tenke er en aktiv handling, så dine tanker er altså tenkt av deg og det er gode nyheter. På samme måte som toppidrettsutøvere kan du lære seg å opprettholde fokus, filtrere vekk unødvendig støy og sette deg inn i den sinnstilstanden du trenger å være i for å gjøre den jobben du skal.