Gå til innhold

Kurs i stressmestring

Skisse av hjerne som viser ulike områder som er relevant i forhold til kurs i stressmestringStress er en naturlig del av hverdagen, men med god kunnskap og økt bevissthet er det mulig å få mer trivsel og arbeidsglede.

Les mer om foredraget «Stopp stress. Skap trivsel» eller kurs i stressmestring HER.

Hva er stress?

Hva kan du lære på et kurs i stressmestring? For å svare på det må vi begynne med spørsmålet: Hva er egentlig stress og stressmestring? Stress handler om tanker og følelser, men også om rent fysiske reaksjoner i kroppen din. Begge deler påvirker helsen din i form av opplevd livskvalitet og fysiske plager.

Det første du trenger å vite er at stress er en helt naturlig reaksjon. Det andre er at det er lurt å lære seg å skille mellom kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress er bra for oss, mens langvarig stress kan være skadelig for helsen.

Kortvarig og langvarig stress

Kortvarig stress aktiverer kroppens fysiske beredskapssystem og gjør at kroppen utskiller stresshormonene adrenalin, noradrenalin og kortisol. Kroppen settes i fysisk og psykisk alarmberedskap og du vil bli mentalt skjerpet og klar til å reagere raskt. Kortvarige stress går hurtig over og kroppen roer seg ned igjen.

Langvarig stress er de belastningene som er pågående, og som trigger dårlige tanker og følelser over tid. Når kroppen ikke får roet seg ned igjen blir den stående i en konstant aktivering, og det er dette som øker risikoen for fysiske og psykiske plager.

Når vi har belastninger eller stress over tid blir vi konstant aktivert og da merker vi kanskje ikke at vi trenger verken søvn eller mat. Noen opplever at de blir ”høye på adrenalin”. De blir effektive og gira og det føles som om de kan holde det gående i en evighet. En tilsvarende aktivering vil man kunne få av negative tanker, slik som irritasjon, frustrasjon og fortvilelse eller bekymring.

Fravær av stressmestring og vedvarende aktivering påvirker hukommelse, søvn, fordøyelse og immunforsvar. Over tid kan det trigge tankene i den grad at man utvikler angst og depresjon, i tillegg til at du blir sårbar for hjerte-og karsykdommer. Det første faresignalet er dårlig søvn. Hjernen trenger hvile og lite søvn trigger både slitenhet og dårlig humør.

Hva gjør oss stresset?

I hverdagen snakker vi om stress på en passiv måte, noe vi er utsatt for uten å ha mulighet til å påvirke. Det skjer bare. Omgivelsene våre gjør oss stresset. Arbeidsplassen er stress. Partneren vår stresser oss. Den dårlige økonomien er skyld i stresset. De sentrale faktorene som trigger stress er fravær av mestring og kontroll, forutsigbarhet og sosial støtte.

Har du lagt merke til at samme type stressfaktorer påvirker oss ulikt? Noen ser ut til å tåle mye stress, de er gode på stressmestring og opplever en følelse av trivsel selv om det stormer på alle kanter. Andre tåler lite og trenger mer kunnskap. Det handler altså ikke om hvilke belastninger vi er utsatt for, men hvordan vi forholder oss til dem.

Dermed rykker vi tilbake til innledningen: stress handler om tanker og følelser. Den gode nyheten er at det kan du gjøre noe med. Det er tross alt du som tenker tankene dine. Og tankene dine påvirker følelsene dine. Vi kaller det stressmestring og du kan lære deg dette gjennom mental trening, ny innsikt og økt bevissthet.

Ta kontakt for spørsmål eller booking av foredraget «Stopp stress. Skap trivsel» eller kurs i stressmestring HER.