Gå til innhold

Kan gi spennende nytt om ME

Publisert i Aftenposten 13.06.2013

Folkehelseinstituttet ønsker ME-forskning og løfter frem Lightning Process (LP) og Rituximab.

LP handler om å få kroppen til å spille på lag med hjernen via mentale teknikker. I bunn ligger en teori om en kropp i fysisk alarmberedskap etter infeksjon eller overbelastning. Kronisk stress påvirker immunsystemet.

Medisinen Rituximab virker direkte på immunapparatet.

Da vi startet med LP i 2008 kvalitetssikret vi med en deltakerevaluering. Av de 226 deltakerne det året valgte 196 å være med i undersøkelsen. De ble intervjuet av eksterne personer 4 måneder og 14 måneder etter kurs. Det innsamlede materialet ble bearbeidet av eksterne personer og viste at livskvaliteten gikk fra 3 til 7 på en skala fra 1-10, der ti er best, hos nitti prosent av deltakerne. På mer objektive mål gikk hvilebehovet fra 15 til 9 timer i døgnet. Dette er ikke forskning.

Det var derfor interessant da Harvard-forsker Silje Reme Endresen nylig publiserte en kvalitativ studie der 7 av 9 ungdom ikke lenger oppfylte kravene til ME-diagnose i etterkant av LP-kurs.

Undersøkelsene viser at tung forskning kan gi spennende nytt.