Gå til innhold

Hva kan du lære av stress?

“Å miste jobben, bli dumpet eller stryke til eksamen kan skape stress. Stress føles vondt, og vonde følelser vil vi ikke ha”. Slik begynner en artikkel som handler om å snu motgang til noe positivt. Det å være syk eller ute av form på annen måte er ikke sammenlignbart med ovenstående, men det er definitivt motbør. I de årene jeg var syk, og i tiden etterpå, var det vanskelig å forestille seg at jeg noensinne skulle kunne se noe positivt i det å være/ha vært syk. Sånn kan det også være naturlig å føle når livet ellers går i mot.

Nå kan jeg fortelle deg noe annet:

–       Du kan innse hvor sterk du faktisk er og lære deg hvordan du skal takle fremtidig utfordringer.

–       Du kan endre identitet, bygge nærere forhold til andre og bli mer reflektert.

–       Du kan endre ditt syn på det som har virket viktig i livet og få andre ønsker og mål.

–       Du kan få større tiltro til egne evner og bedre selvtillit etter å ha løst noe som var krevende.

–       Du kan få styrket ditt forhold til andre mennesker gjennom å være åpen og ha dypere samtaler.

–       Du vil kunne oppdage hvem som er dine ekte venner.

–       Du kan endre dine prioriteringer etter mer bevisste valg.

–       Du kan gå fra å fokusere på jobb og suksess til å legge større vekt på mellommenneskelige relasjoner. Det vil i så fall gjøre deg lykkeligere.

 

 I dag kan jeg med hånden på hjertet si:

Jeg har innsett hvor utrolig sterk jeg er, og har en stor tiltro til egne evner.

Jeg har sluttet å verdsette meg for hva jeg gjør, og gleder meg over hvem jeg er.

Jeg har et nært forhold til mine nærmeste, og et mer distansert forhold til andre personer.

Jeg gleder meg over å lykkes på jobb og tilsvarende arenaer, men det er forholdet til mine nærmeste som betyr mest for meg.

 

Jeg har et liv jeg elsker!