Gå til innhold

Foredrag om motivasjon

Live i rød kjole som holder foredrag om motivasjonØnsker du at de ansatte skal dele en opplevelse eller gjøre noe hyggelig sammen? Vil du bidra til å skape en felles plattform? Ved hjelp av foredrag om motivasjon kan du få de til å kommunisere på tvers og dermed bli enda bedre kjent med hverandre. Samtidig vil du bygge opp om det overordnede målet: få de til å dra lasset sammen.

 Les mer om motivasjonsforedraget ”Fra press til prestasjon” HER

Arbeidsglede

Det å bli sett og anerkjent på jobben er avgjørende for den indre motivasjonen, og indre motivasjon slår lønn. Det handler dermed om å ivareta motivasjonen og finne frem arbeidsgleden.

Gode foredrag kommer inn under huden på folk, og skaper entusiasme, gjennom sterke personlige historier som berører. Foredrag om motivasjon trigger det som allerede bor i oss, og kan få oss til å ta nye aktive valg om videre utvikling. De kan pirre ytterligere gjennom solid innhold basert på kjent teori og ny vitenskap.

Utfordring og motivasjon

Foredrag skal utfordre. Gjennom et vennlig dult eller et empatisk spark bak kan tilhørerne bli løftet til å våge litt mer. Det å våge handler ikke om å bestige høye fjell eller vandre i dype daler. Det er nok å bli inspirert til å by mer på seg selv. Være mer åpen. Tørre å feile. Eller rett og slett bli mer reflektert.

Det å høre at andre har satt seg mål og lykkes, gjør noe med folk. Spesielt om de får med seg teknikker til å gjøre endring i eget liv. Da kan de gripe egne muligheter og gi litt ekstra gass. Målet er at de skal konkludere med at det er seg selv det kommer an på – samtidig som de har hatt det morsomt.

Ta kontakt eller book motivasjonsforedraget ”Fra press til prestasjon” HER